Zornveckan 2022

ZORNVECKAN 2022

8-13 augusti

Historisk bakgrund

Anders Zorn anordnade den första spelmansstämman i Gesunda år 1906 med syfte att dels ta reda på hur mycket av det gamla som fanns kvar, dels väcka intresse för, och stödja denna traditionsrika musik gentemot de nya inflytelser som under 1800-talets senare  hälft blivit allt starkare. Han menade att ny musik med andra instrument hotade att urvattna och starkt förändra den särpräglade folkmusik som dittills karakteriserat olika landsändar.


De första spelmansstämmorna var spelmanstävlingar med i första hand penningpris. När den första riksstämman skulle anordnas i Stockholm 1910 motsatte sig Anders Zorn bestämt tävlingsformen då musik från olika landskap inte kunde tävlingsmässigt jämföras. Till denna riksspelmansstämma inbjöds ett antal spelmän från olika delar av landet och som minne erhöll samtliga deltagare ett spelmansmärke i silver, ritat och bekostat av Anders Zorn. Detta märke kom sedan, med ett undantag, inte mera att utdelas under Zorns livstid.


Vid 1930-talets början kunde Svenska Ungdomsringen för Bygdekulturm, genom en överenskommelse med fru Emma Zorn, återge Zorns spelmansmärke dess roll som livgivande faktor i svenskt spelmansliv. Statuter utformades och Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur kunde för första gången utdela märket i guld, silver och brons vid spelmansstämman i Västerås 1933. Guldmärket var då icke enbart ett spelmansmärke utan kunde även utdelas för allmänt förtjänstfulla insatser på folkmusikens område. År 1956 blev guldmärket uteslutande ett spelmansmärke. Ytterligare revisioner av statuterna har företagits åren 1964, 1974 och 1984. Härmed förändrades zornmärket från deltagarmärke till förtjänstmärke, vilket man numera erhåller endast genom att spela upp för en jury, bli bedömd och godkänd.


Under 1900-talets första hälft fungerade Zornmärket som ett verksamt stöd åt folkmusiken som under dessa år genomlevde en kritisk period. I våra dagar står folkmusiken stark, samtidigt som ett rikt utbud av annan musik öser ur dess källor och även förändrar dess egenart. Zornmärket fyller idag alltjämt sin ursprungliga uppgift på samma sätt som under Zorns tid: att främja våra folkmusikaliska traditioner så att vår folkmusik alltjämt kan och får behålla sin särart och sådana uttryckssätt som varit kännetecknande för olika delar av vårt land.

Riksspelman

Uppspelningar för Zornmärket arrangeras årligen av Zornmärkesnämnden i Svenska Folkdansringen. Det görs i samarbete med ett lokalt spelmansförbund eller liknande organisation. Till dessa uppspelningar har varje spelman, minst 16 år gammal, rätt att anmäla sig. Uppspelningarna går till så att spelmannen spelar tre till fyra låtar inför en jury som avgör om spelningen har sådan kvalité att den leder till ett diplom, ett bronsmärke eller ett silvermärke.


Juryn består av högt kvalificerade musikmänniskor, själva spelmän och mycket väl bevandrade i folkmusikens traditioner och uttrycksformer. De bedömer den uppspelandes prestation från olika folkmusikaliska utgångspunkter och lämnar sedan ett utlåtande som kan innebära en utmärkelse. Den främsta av dessa är att spelmannen kvalificerar sig för Zornmärket i silver och därmed kan kalla sig riksspelman.

 

Det finns också ett Zornmärke i guld. Det tilldelas synnerligen framstående traditionsbärare. Detta märke kan man inte spela upp för utan det tilldelas spelmannen mot bakgrund av hans eller hennes kvalifikationer som traditionsbärare och spelman. Endast ett eller två märken delas ut varje år. Juryn tar löpande emot nomineringar till Zornmärket i guld. 


Med samtliga märken följer ett diplom, vilket dessutom kan utdelas separat som uppmuntran till fortsatt spelmansgärning. För att erhålla diplom, brons- eller silvermärke måste man spela upp minst tre låtar för zornmärkesjuryn. Spelman som erhållit zornmärket i guld eller silver äger rätt att kalla sig riksspelman.

2022 års centrala Zornmärkesuppspelning hålls i Linköping i Östergötland den 8-13 augusti och arrangeras i samarbete mellan Zornmärkesnämnden inom Svenska Folkdansringen, Folkungagillet och Östergötlands spelmansförbund.

Program - Zornveckan 2022

________________________

Tisdag 9/8, 17:00-21:00    -   Landerydgården, Hackefors


Kl. 17-21 Möjlighet till buskspel - Fiket


Kl. 17-18 Allspel/spelträff
Vi mjukstartar Zornveckan med en östgötakväll, tillsammans med Linköpings Spelmanslag & Folklekarne från Norrköping. Kom och spela med oss! Vi väljer låtar ur Allspels-repertoaren, se Låtlistan - ÖSF:s spelledare Isabell Svärdmalm


Kl. 18.00-19.00 Konsert med några av dagens uppspelare


Kl. 19.00-20.00 ”Porträtt” Landerydssonen Johan Haqvin Wallman.
Håkan Wasén berättar och lär ut en av Wallmans låtar
Wallman var grundaren av modern arkeologi och ingen spelman. Han ansåg att kulturen var lika viktig att gräva ut som fornminnena.
Hans far var präst i Landeryd och bodde i röda huset 200 meter från Landerydsgården. Wallman blev präst i Slaka.
Hör här historien om hans kulturgärning för spelmansmusiken i närområdet!


Kl. 19.30-21 Dans till spellista - Nedre Salen


Kl. 20.00-21.00 ”Spelmansporträtt” om Pelle Fors och Bröderna Hellström, Vikbolandet, Norrköping.

Isabell Svärdmalm berättar och vi spelar någon/några Pelle Fors-låtar tillsammans! Har du egna minnen av Bröderna Hellström? Välkommen att vara med och berätta!

Onsdag 10/8, 17:00-21:00    -   Landerydgården, Hackefors


Kl. 17-18 Konsert med dagens uppspelande för Zornmärket

Kvällen inleds med att de spelmän som spelat upp under dagen får möjlighet att spela sina låtar. Skönt att få släppa loss och spela av sig för en vanlig publik!


Kl. 18.30-19.30 Workshop 1800-talets sällskapsdanser med Folkungagillet – Tidig Dans

Vi provar på några av de sällskapsdanser som var mest populära när Linköpings borgare roade sig i Stadshotellets salar i slutet av 1800-talet. Folkungagillet med musiker har polka, galopp, kadrilj och fransäs på danslistan.


Kl. 20-21 Workshop Balladdans med Marie Länne Persson och Slaka Balladforum

Marie berättar att en medeltida ballad är en sång, en saga, en dans, ett partytrick. Alla sångarna håller varandras händer, dansar i en ring eller kedja och balladens berättelse sjungs fram i växelsång mellan försångaren och omkvädessångarna. Att dansa medan man sjunger är speciellt! Kanske jobbigt i början men när man kommer in i ”andra andningen”, man får till svänget och växelsången pumpar på, då är det obeskrivligt härligt!


Torsdag 11/8, 15:00-22:00    -   Torsdagens program sker vid Dansbanan, Gamla Linköping


Kl. 15-16 Workshop – prova gammaldans

Kom och lär av dansvirtuoserna, tillika bröderna, Mikael och David Eriksson från Norrköping - unga dansare som skördat framgångar sedan de var små. De har under många år tävlat i dans och kan titulera sig mästare, dessutom har de Stort Silver i polskedans.

Musik till kursen - Östergötlands polskestorband Klintetten.


Kl. 16-17 Dans till durspel

Riksspelman på durspel, Björn Ek bjuder upp till dans med ett gäng durspelare.


Kl. 17.30-18.30 Hur bevarar man äldre upptecknade danser?

Gruppen Östgötamix, som dansat polskor i över 30 år, under ledning av Stig och Helen Eriksson visar prov på vad Polskeuppdansningen handlar om, ett evenemang där dansare kan dansa upp för märke i olika valörer. Kanske blir du sugen att själv dansa upp efter denna presentation?


Kl. 18.30-20 Danskurs Bingsjöpolska och polska från södra Dalarna

Mikael och David Eriksson lär ut tips och trix hur man kan ta sig an polska från Bingsjö och Södra Dalarna.

Musik till kursen - Östergötlands polskestorband Klintetten.


Kl. 20.30-22 Dans till Klintetten


Fredag 12/8, 18:00-Sent    -   Landerydgården, Hackefors


Förstämma fredagen - entré 150 kr/ Stud. 100 kr
Landeydgården Bokhagsvägen 10 Linköping


ÖVRE SALEN


Kl.19 Konsert
Syskonen Samuelsson, John, Axel ,Elias och Syskonen Lundberg, Torbjörn och Thyra agerar förband till Emilia Ampers trio.


Kl 20 Konsert Emilia Amper Trio
Prisbelönade nyckelharpisten, sångerskan och kompositören Emilia Amper får här sällskap av älskade musikerkollegerna Anders Löfberg på cello och Dan Knagg på slagverk. Här bjuds det på både hårdsvängande, vacker och berörande folkmusik när trion med ett stort mått av lekfullhet och virtuositet bjuder på en blandning av svenska tradlåtar och Emilias egna kompositioner.


Kl 21 Spel till dans Emilia Ampers trio.


Kl 22 Spel till dans Samuelsson/Lundberg


Kl 22.30 Spel till dans Per Eckerbom, David Bastviken och Rune Persson
Medryckande dansmusik bl.a. Värmländsk.


Kl 23.30 Spel till dans Strängar o rör. Linköpings studentspelmanslag.


NEDRE SALEN


Kl 18-19 Konsert Östgötska Riksspelmän


Kl 21 Spelstuga


Kl 21.45 Övning inför lördagens allspel


Kl. 22.30 Spelstuga med Emilia Amper


Kl. 23.15 Spelstuga med Anders Löfberg


HELA HUSET


Kl. 18-sent Möjligheter till skrubbspel