Linköpingsstämman 50 år

Linköpingsstämman 50 år

Det ökade intresset för spelmansmusik och dans gjorde att spelmansstämmorna fick ett stort uppsving under 1970-talet och det startades många spelmansstämmor bl.a. i Dalarna och Hälsingland, och det var många Linköpingsbor som funderade på att även Linköping borde ha en stämma.


Tack vare ett fint samarbete mellan Östergötlands Spelmansförbund, Folkungagillet, Kulturnämndens Valladelegation i Linköping, Skådebanan och bidrag från Rikskonserter fick Linköping sin första Folkdansträff och Spelmansstämma 1971.


Upplägget var unikt då spelmansstämmor under den här tiden ofta arrangerades enbart av spelmanslag eller i samarbete med hembygdsföreningar.


Samarbetspartners har varierat genom åren, där bl.a. Östergötland-Holavedens Folkdansring och Folkmusik i Linköping (nu Folkmusikföreningen Östgötafolk) har varit medarrangörer.


Foto: Rickard Fransson

Foto: Rickard Fransson

I Östgöta Correspondenten (ÖC) 9 augusti 1971 går att läsa:


“Antingen kan inte människan vara utan dans eller också är jordmånen för den här sortens kultur speciellt god. Den första stämman blev en liten Delsbostämma i miniatyr... den ena muntra musikanten efter den andra dök upp i Gamla Linköping liksom folkdansare från när och fjärran trotsade vädrets makter och skapade ett spelmännens och folkdansarnas eldorado i miniatyr.”


Publiken på Kryddbodtorget fick både dansa gammaldans själva och njuta av allspel med spelmän från Östergötlands Spelmansförbund, skotskinspirerade toner från 1600-talet med de unga gossarna Petter Logård, Thore Härdelin och Wilhelm Grindsäter i Skäggmanslaget och Folkungagillets uppskattade danshistoriska uppvisning med bl.a. kontradans från 1700-talet och polska från Österbottens finlandssvenska kultur, allt inramat med små fyndiga dikter.


“Tillställningen slog så väl ut att den bör bli en tradition” tyckte ÖC:s Jan Scherman.


Efter en trevande stämmostart med ca 200 deltagare fylldes Gamla Linköping genom åren med dansare, spelmän och övriga folkmusikintresserade under den s.k. “gröna vågen” på 1970-talet. Linköpingsstämman blev en av Götalands största och mest populära spelmansstämmor bland dansare och spelmän med 3 000 besökare 1972 och 1982 kom 2000.


Många nationellt kända artister, spelmän och grupper har gästat stämman som t.ex. Merit Hemmingsson, Eric Sahlström, Skogsby-Lasse och Den Fule. Stämman har också lockat till sig internationella folkdanslag både från våra nordiska vänorter och övriga Europa som t.ex. Polen.


Stämmoprogrammet har genom åren förändrats från att erbjuda kända folkmusikartister som dragplåster till att ge regionala spelmän en mer framträdande roll.


Linköpingsstämman har genom åren provat lite olika koncept med olika för- och efterstämmor med möjligheter till övernattning med supé, dans-, busk- och skrubbspel i bl.a. friluftsgården Sätravallen och Folkets Park.


 "Till Linköpingsstämman åker man inte för att nöta byxbaken på konserter, hit åker man för att spela, dansa och sjunga själv”- var den slogan som gav stämman en ny inriktning 2007 med en utökad förstämma med spel-, dans- och sångkurser i Sätravallen under 2 dagar och sedvanlig spelmansstämma med scenframträdanden i Gamla Linköping på söndagen. En uppskattad årlig spelmanstävling för unga- spelmansbattle- inrättades samtidigt.  Detta koncept fortsatte åren därefter i Valla Friluftsmuseum vid Valla gård och Valla Folkhögskola.

Foto: Rickard Fransson

2022 firar vi Linköpingsstämmans 50 årsjubileum. Den som räknar lite snabbt inser att det inte stämmer med årtalen. Vi har skjutit upp firandet p.g.a. pandemin, då 2020 års stämma blev inställd och restriktionerna gjorde det svårt att fira tidigare.  Nu när samhället har öppnat upp igen, vill vi gärna att så många som möjligt firar med oss i Gamla Linköping, där allting började 1971.


8-12 augusti arrangeras Zornmärkesuppspelningar i Landerydgården med konserter och workshops hela veckan. Linköpingsstämman kan då firas 13 augusti tillsammans med Riksspelmansstämman, vilket ger en extra festglans till Jubileumsstämman och vi hälsar alla intresserade Varmt Välkomna till Landerydgården och Gamla Linköping 8-13 augusti 2022.

 


För Linköpingsstämman genom Ulf, Larsson, Lena Lassebro och Ann-Kristin Eriksson

 Linköpingsstämman prövade ett år att arrangeras i stadsparken Trädgårdsföreningen och blev då en del av Linköpings stadsfest, men det uppskattades inte av stämmodeltagarna, varför stämman återgick till att arrangeras i Gamla Linköping t.o.m 2016. 2017 flyttade hela stämmoarrangemanget till Folkungagillets eget föreningshus Landerydgården. Sedan dess har stämman varit ett endagsarrangemang med kurser, konsert, dans och skrubbspel och en inofficiell förstämma utan fastställt program.


Zornmärkesuppspelningar har arrangerats i samband med Linköpingsstämman 1982 och en regional Zornmärkesuppspelning arrangerades 2013.


Det är mycket tack vare spelmansstämmorna som det idag finns en permanent dansbana i Gamla Linköping. De första åren kunde deltagarna dansa på Kryddbodtorget tack vare Folkungagillet, som byggde en portabel dansbana som höll utmärkt för dans i hällande regn 1971. 1973 byggdes en ny dansbana vid Nygårdsmagasinet och då dansintresset ökade och danskvällar anordnades veckan före stämman och under sommarhalvåret, ökade behovet av en ännu bättre dansbana. 1984 kunde den nuvarande Dansrotundan färdigställas genom ett samarbete mellan Folkungagillet och Gamla Linköping då f.d. A:1 regemente i Linköping skänkte sin Garnisonsdansbana.