Program

Preliminärt program 2016 (uppdaterat 24/8)

 

Fredag 26/8, Valla folkhögskola, Storgården

19.00 - sent

Buskspel och skrubbspel. Fika finns att tillgå hela kvällen

19.00 - sent

Dans till spellista. Anmäl dig här om du/ni vill spela.

19.00 - Strängt Draget spelar polskor (mest Dalarna och Jämtland) och gammaldans

20.00 - Hans Norberg spelar schottis, slängpolska,vals, polka på fiol

20.30 - Knaverfolk. En nyckelharpsgrupp ledd av Sune Samuelsson

21.00 - RAJ: Rune, Anita och Jan-Erik spelar polskor av alla de slag

22.00 -

22.30 -

23.00 -

23.30 -

 

Lördag 28/8, Valla folkhögskola, Storgården

8.00 - 9.30

Frukost

10.00 - sent

Buskspel och skrubbspel

10.00 - 12.00

Verkstäder:

- Spelpass 1 med Carl Nyqvist

- Sångpass 1 med Emma Johansson

12.00 - sent

Fika finns att tillgå samt lättare förtäring

13.00 - 15.00

Verkstäder:

- Danspass 1 med Ami och Ellika

- Sångpass 2 med Emma Johansson

15.30 - 17.30

Verkstäder:

- Spelpass 2 med Carl Nyqvist

- Danspass 2 med Ami och Ellika

19.00 - sent

Dans till spellista. Anmäl dig här om du/ni vill spela.

19.00 - Linköpings Spelmanslag

19.30 - Blåqvint med Ulf Hermansson, Toste Länne, Marie Länne Persson

20.00 - Bessman, Sveriges längsta folkliga vokalgrupp

20.30 - Låtande tjejer

21.00 - Christer o Kristina Samuelsson och Katarina Hammarström

21.30 - Eric och Katarina Hammarström

22.00 - Stefan Öberg och Kerstin Ingels

22.30 - Christer o Kristina Samuelsson, Stefan Öberg och Kerstin Ingels

23.00 -

23.30 -

00.00 -

00.30 -

21.00

Träning av allspelslåtarna som skall spelas i Gamla Linköping på söndag. Plats: caféet.

Under kvällen

Visstugor, en fin och en ful

 

Söndag 28/8 Valla Folkhögskola, matsalen

08.00 - 09.30

Frukost

 

Söndag 28/8 Friluftsmuseet Gamla Linköping, Garnisonsdansbanan

11.00

Träning av allspelslåtar

12.00

Allspel under ledning av Isabell Svärdmalm

ca 12.30

Spelmän, spelgrupper och dansare uppträder - ordningen är preliminär:

- LUS (Linköpings Unga Spelmän), Lisa Hellsten, Bessman, CD trion Christer Samuelsson, Kristina Samuelsson och Katarina Hammarström och duon Isabell Svärdmalm och Lisa Hellsten. Dansuppvisning

ca 15

Avslutande allspel med utrymme för dans

Hela dagen

Buskspel i Friluftsmuseet Gamla Linköping