Hitta

Hur man hittar till stämman

 

Stämman håller sedan 2017 till i Landerydgården som ligger i Hjulsbro, i sydöstra hörnet av Linköpings tätort.

 

Allmänna kommunikationer

Tag buss linje 16 från Resecentrum (Läge A2) mot Södra Ekholmen och kliv av vid Hjulsbro Skola. Bussarna går var 30:e minut. Sista bussen tillbaka till stan går från Hjulsbro Skola 22:40.

Observera att det inte går att betala med kontanter ombord på bussarna. Se Östgötatrafikens hemsida för instruktioner.

 

Parkering

Det finns tämligen gott om parkeringsplatser runt Landerydgården, speciellt på en lördag då man kan utnyttja Hjulsbroskolans parkering.